1win ის წესები და პირობები

1win საქართველო რეგისტრირებული და ლიცენზირებულია ყველა რეგულაციის შესაბამისად, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ტოტალიზატორებს ამ ქვეყანაში. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საიტის ოპერაციები ეფექტურია და ფსონების მომხმარებლებმა მიიღონ ყველაზე პოზიტიური ფსონების გამოცდილება, კომპანიამ შეიმუშავა წესების ნაკრები. ეს დოკუმენტი აღწერს ძირითად პრინციპებს ყველა ძირითად პროცედურებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ანგარიშის შექმნა, დეპოზიტების შეტანა და გატანა ლარში და ფსონის დადება. უფრო მეტიც, წესები და პირობები ასახავს როგორც ფსონების მოთამაშეების, ასევე სპორტული წიგნის უფლებებსა და მოვალეობებს.

საიტზე ან მობილურ აპლიკაციაში ფსონების დადებამდე მომხმარებელმა გულდასმით უნდა შეისწავლოს ეს შეთანხმება და დაადასტუროს, რომ თანახმაა მის შესრულებაზე. თუ მოთამაშე არ ეთანხმება ამას, მაშინ მან უნდა დატოვოს საიტი ან აპლიკაცია.

ასევე, სპორტსმენის ხელმძღვანელობას უფლება აქვს შეცვალოს ან შეავსოს დოკუმენტის დებულებები კანონმდებლობის განახლებების ან ფსონების დადებასთან დაკავშირებული სხვა სფეროების შესაბამისად. ამის შესახებ ყველა მოთამაშეს წინასწარ ეცნობება ელექტრონული ფოსტით, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა გაეცნონ სიახლეებს ძალაში შესვლამდე.

წესები და პირობები 1win საქართველოში

რეგისტრაციის პროცედურა

ფსონების დადებამდე და სრულ მომხმარებელად გახდომამდე თითოეულმა ქართველმა მოთამაშემ უნდა გაიაროს რეგისტრაციის პროცესი. ამ მარტივ და სწრაფ პროცედურას აქვს მრავალი წესი:

 • მომხმარებელმა უნდა აირჩიოს ანგარიშის შექმნის ორი გზადან ერთი: ერთი დაწკაპუნებით ან სოციალური ქსელების საშუალებით;
 • პირველი ვარიანტის არჩევისას მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს სრული სახელი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და დაბადების თარიღი;
 • მომხმარებელი ადასტურებს, რომ რეგისტრაციის დროს მოწოდებული ყველა მონაცემი არის სრული, ზუსტი და სიმართლე. პერსონალის მოთხოვნით, მოთამაშეს მოეთხოვება შესაბამისი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების წარდგენა;
 • 1win საქართველო-ში ერთ ადამიანს შეუძლია შექმნას მხოლოდ ერთი ანგარიში. თუ იგივე ი.პ. მისამართი ან ელფოსტა კვლავ გამოიყენება, მომხმარებელი შეიძლება დაიბლოკოს;
 • პროფილის შესაქმნელად, ფსონის დამდებმა უნდა მოიფიქრონ უნიკალური მომხმარებლის სახელი და ძლიერი პაროლი. უფრო მეტიც, ეს მონაცემები არ შეიძლება გამჟღავნდეს ან გადაეცეს მესამე პირებს;
 • თუ მოთამაშე აღმოაჩენს, რომ ვინმემ მოიპოვა არაავტორიზებული წვდომა მათ ანგარიშზე, მაშინ მან დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ მხარდაჭერის გუნდს.
რეგისტრაციის პროცესი 1win ვებსაიტზე

გადამოწმება

სპორტსმენის უსაფრთხოებისთვის, ასევე ფულის გათეთრების, თაღლითობის და სხვა დანაშაულებებთან საბრძოლველად, 1win საქართველო-ს თანამშრომლებს შეუძლიათ მოთამაშისგან მოითხოვონ შესაბამისი დოკუმენტები. რწმუნებათა სიგელები უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

 • დოკუმენტზე სრული სახელი და დაბადების თარიღი უნდა შეესაბამებოდეს იმას, რაც მითითებული იყო რეგისტრაციის დროს;
 • ანგარიშის შექმნისას მითითებული სახელი უნდა იყოს საბანკო ბარათზე ან ელექტრონული საფულის ანგარიშზე მითითებულის იდენტური;
 • საბანკო ამონაწერის გარდა, შესაძლოა ქართველ მოთამაშეს გადახდილი კომუნალური გადასახადის ფოტოც გამოაგზავნოს;
 • თუ მომხმარებელი არ წარმოაჩენს მოთხოვნილ მტკიცებულებებს, კომპანიას უფლება აქვს უარი თქვას მოთხოვნაზე პროფილის შექმნაზე ან ანგარიშის დაბლოკვაზე;
 • მოთამაშის უსაფრთხოების, ასაკის ან ვინაობის შემოწმება შეიძლება ნებისმიერ დროს განხორციელდეს.
1win პროფილის დადასტურება

ფინანსური ოპერაციები

პროფილის შექმნის შემდეგ ფსონის დამდებს წვდომა აქვს ყველა ფუნქციაზე. მაგალითად, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ პროფილი დეპოზიტების შესატანად და ქართული ლარის გასატანად. ყველა ფულადი ტრანზაქცია ექვემდებარება გარკვეულ წესებს:

 • ფსონს შეუძლია გამოიყენოს მხოლოდ ის გადახდის მეთოდები, რომლებიც ხელმისაწვდომია 1win საქართველო-ში;
 • მომხმარებელი ადასტურებს, რომ გამოყენებული თანხები კანონიერად იქნა მიღებული;
 • მოთამაშე არ შეეცდება გააუქმოს ტრანზაქცია კომპენსაციის თანხების მისაღებად;
 • მომხმარებელს შეუძლია გადახდა მხოლოდ საკუთარი ანგარიშიდან; ფული არ მიიღება მესამე მხარისგან;
 • მოთამაშეებს არ შეუძლიათ ლარის გადარიცხვა ერთმანეთის ანგარიშებს შორის;
 • თუ ბუკმეკერი ეჭვობს მოთამაშეს თაღლითურ საქმიანობაში, მისი ანგარიში დაიბლოკება გარემოებების გარკვევამდე;
 • თანხების ამოღებამდე, პერსონალი ჩაატარებს მოთამაშეების სრულ შემოწმებას, მათ შორის საბანკო მეთოდთან კავშირს.
თანხის შეტანა და გატანა 1win საქართველოში

შეცდომები

ზოგჯერ მოთამაშის გამოცდილება საიტზე ან მობილურ აპლიკაციაში შეიძლება არ იყოს იდეალური. შეცდომის შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა ახსოვდეს შემდეგი:

 • სპორტსმენს უფლება აქვს შეზღუდოს ან გააუქმოს ნებისმიერი ფსონი;
 • თუ მომხმარებელი შეცდომით გაიგზავნება საჭიროზე მეტი თანხა და გამოიყენებს მას ფსონის დასადებად, ეს გაუქმდება ან გაუქმდება;
 • კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ზარალზე, რომელიც ფსონის დამდებმა შეიძლება გამოიწვიოს ტექნიკური გაუმართაობის შედეგად.
შესაძლო შეცდომები 1win ვებსაიტზე

პასუხისმგებლობის უარყოფა

1win საქართველო ცდილობს მაქსიმალურად კომფორტული პირობები შეუქმნას ადგილობრივ მოთამაშეებს. თუმცა, არის სიტუაციები, როდესაც კომპანია არ არის პასუხისმგებელი:

 • ფსონის დამდებმა უნდა იცოდეს, რომ საიტზე ყველა მოქმედება ხორციელდება მათი რისკის ქვეშ. ყველა თამაში ეფუძნება შანსს, ამიტომ არ არის გამორიცხული წაგების შემთხვევები;
 • ყველა წესი და გარანტია მითითებულია მიმდინარე დოკუმენტში. სპორტსმენი არ არის პასუხისმგებელი სხვა საკითხებზე, რომლებიც არ არის მითითებული ხელშეკრულებაში;
 • 1win გე.ე არ არის პასუხისმგებელი იმ რესურსებზე, რომლებზეც წვდომა შესაძლებელია ოფიციალურ ვებსაიტზე.
1win პასუხისმგებლობის უარყოფა

Კლიენტების მომსახურება

1win საქართველო-ს აქვს მომხმარებელთა დახმარების სერვისი, რომელიც ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე. მომხმარებლებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მათ ფსონების, ანგარიშის შექმნის, თანხის გამოტანის და ა.შ. კონტაქტისთვის ხელმისაწვდომია შემდეგი მეთოდები:

 • 4 ელ.წერილი;
 • ცოცხალი ჩატი;
 • Სოციალური მედია;
 • Მობილურის ნომერი.

ასევე შესაძლებელია კითხვების დასმა კომპანიის წესებსა და პირობებთან ან სხვა რეგულაციებთან დაკავშირებით. ასევე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ყველა მიმოწერა და საუბრის ჩანაწერი ინახება სერვერზე. ეს აუცილებელია, თუ მტკიცებულება წარდგენილია საქმის წარმოებისას.

1win მომხმარებელთა მხარდაჭერა

დავები და პრეტენზიები

თუ მოთამაშეს აქვს პრეტენზია ბუკმეკერის მიმართ, მას შეუძლია საჩივრის გაგზავნა ელექტრონული ფოსტით. 14 დღის განმავლობაში თანამშრომლები განიხილავენ საჩივარს და უპასუხებენ. თუმცა, თუ საჭიროა დამატებითი გამოკვლევა სიტუაციის მოსაგვარებლად, ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს 30 დღემდე.

მომხმარებლებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ საჩივრის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ თანდართული მტკიცებულებებით. გამოძიების დროს თანამშრომლებს შეუძლიათ მოითხოვონ დამატებითი ინფორმაცია. თუ მოთამაშის მოთხოვნა ვერ დაკმაყოფილდება, მათ უფლება აქვთ დაუკავშირდნენ შესაბამის ორგანიზაციებს.

საჩივრების განხილვა 1win-ზე