კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ქართველი მოთამაშეებისთვის

1win საქართველო აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო და ადგილობრივ საკანონმდებლო მოთხოვნას ფსონების სფეროში. ერთ-ერთი მათგანია მომხმარებლის მონაცემების დაცვა. ამ მიზნით ბუკმეიკერმა შეიმუშავა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც ასახავს ტექნიკური დაცვის ძირითად ზომებს. თუმცა, ეს დოკუმენტი ასევე დეტალურად აღწერს მოთამაშეების პირადი დეტალების მოპოვებისა და ანალიზის პროცედურებს, რომლებიც ემსახურება კომპანიის ლეგიტიმურ ინტერესებსა და მიზნებს.

1win გე.ე-ში ანგარიშის შექმნამდე თითოეულმა ადამიანმა უნდა განიხილოს, გაიგოს და დაეთანხმოს ამ პირობებს. თუ მომხმარებელი წინააღმდეგია აღწერილი მოთხოვნების შესრულებაზე, მან უნდა დატოვოს ოფიციალური ვებგვერდი და მობილური აპლიკაცია. ეს გამოწვეულია იმით, რომ გარკვეული ფაქტების მოპოვების გარეშე, ორგანიზაცია ვერ შეძლებს მოთამაშის მომსახურების უმეტესი ნაწილის მიწოდებას.

ვინაიდან საინფორმაციო სივრცე, ისევე როგორც ფსონების ინდუსტრია, მუდმივად იცვლება და ვითარდება, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ასევე შეიძლება დაექვემდებაროს კორექტირებას. 1win საქართველო-ს თანამშრომლები გაუგზავნიან შესაბამის შეტყობინებებს ელექტრონული ფოსტით თითოეულ მოთამაშეს, რათა მათ შეძლონ ამის გადახედვა, სანამ ის ძალაში შევა.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა 1win

Პირადი ინფორმაცია

ეს ნაწილი მოიცავს ყველა კონცეფციას, რომელსაც შეუძლია ფსონის დამდებელი და მისი აქტივობის იდენტიფიცირება ოფიციალურ ვებსაიტზე:

 • პიროვნული მახასიათებლები. ეს მოიცავს სრულ სახელს, სქესს, დაბადების თარიღს, საცხოვრებელ ადგილს, ელფოსტას და მობილურის ნომერს;
 • სპეციფიკაციები. აქ კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია მოწყობილობის ტიპი და ბრაუზერი, სესიის ხანგრძლივობა, პარამეტრების მახასიათებლები და ი.პ. მისამართი;
 • Გადახდის ინფორმაცია. 1win საქართველო დაინტერესებულია გამოყენებული საბანკო ვარიანტების დეტალებით, ფინანსური აქტივობით, სახსრების წყაროებით და ა.შ.
 • პრეფერენციები. ეს განისაზღვრება ბრაუზერში დაინსტალირებული ქუქიების გამოყენებით. ისინი ხელს უწყობენ ინტერნეტში მოთამაშეების პრეფერენციების თვალყურის დევნებას და სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას.
პირადი ინფორმაციის დაცვა 1win

საყურადღებო პუნქტები

1win საქართველო მოწოდებულია გამოიყენოს მოთამაშეების პირადი მონაცემები მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის და უსაფრთხოდ. როგორც წესი, განაცხადის ფარგლები გავლენას ახდენს როგორც ქართველი მოთამაშეების, ასევე კომპანიის ინტერესებზე:

 • სპორტულ წიგნს შეუძლია უზრუნველყოს მომსახურების სრული სპექტრი შეუზღუდავი ფორმატით;
 • ფსონების დამხმარე პერსონალს შეუძლია დაუკავშირდეს ნებისმიერი მიზეზით;
 • სპორტული წიგნი ცდილობს მინიმუმამდე დაიყვანოს თაღლითობის, ფულის გათეთრების და სხვა დანაშაულების რისკი;
 • კომპანია პასუხისმგებელი აზარტული თამაშების ფარგლებში მონიტორინგს უწევს მოთამაშეთა აქტივობას;
 • მომხმარებელი იღებს პერსონალიზებულ რეკლამას მათი პრეფერენციებისა და საჭიროებების მიხედვით;
 • 1win საქართველო-ს შეუძლია უზრუნველყოს სერვერის, მობილური აპლიკაციის, ორიგინალური საიტის და სხვა მომხმარებლების უსაფრთხოება;
 • კომპანიას შეუძლია გამოავლინოს სუსტი და ძლიერი მხარეები და შექმნას განვითარების ახალი სტრატეგია.
მოთამაშის მონაცემების გამოყენება 1win-ით

მონაცემთა გამჟღავნება

ბუკმეკერი არ გადასცემს ინფორმაციას მესამე პირებსა და კომპანიებს. თუმცა, ეს შეიძლება გაკეთდეს ზოგიერთ შემთხვევაში:

 • კომპანიები, რომლებიც შედიან 1win ჯგუფის შემადგენლობაში;
 • პარტნიორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საიტზე ოპერაციებისა და პროცედურების გამარტივებას. მაგალითად, გადახდის სისტემები და ბანკები;
 • სერვისის პროვაიდერები, რომლებიც ავსებენ საიტს სერვისებით;
 • სახელმწიფო უწყებები მათი მოთხოვნით.

ამ შემთხვევაში პირადი დეტალების გადაცემა ხორციელდება უსაფრთხოების მაღალი ხარისხის ზომების გამოყენებით და მხარეებს შორის კონფიდენციალურობის ხელშეკრულების გაფორმებით.

მომხმარებლის მონაცემების გადაცემა 1win-ით

Კლიენტების მომსახურება

1win საქართველო ახორციელებს მომხმარებელთა მხარდაჭერის 24-საათიან სერვისს, რომელიც შედგება სხვადასხვა დარგის პროფესიონალი მენეჯერებისგან. მათ შეუძლიათ დაეხმარონ მომხმარებლებს შემდეგ საკითხებში:

 • კონფიდენციალურობის პოლიტიკით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევა;
 • ზოგიერთი დებულების გაურკვევლობა;
 • პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით უფლებების განხორციელების მოთხოვნა;
 • Ტექნიკური საკითხები.

ამ პრობლემების სწრაფად და ეფექტურად გადასაჭრელად, მოთამაშეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მხარდაჭერის გუნდს ელექტრონული ფოსტით. ყველა საჩივარი და შეკითხვა გულდასმით განიხილება და პასუხი გონივრულ ვადაში იქნება მიღებული.

1win მომხმარებელთა მხარდაჭერა